Facebook
Tư Vấn Trực Tuyến 24/7
Hotline: 0941.319.391
×

Đội Ngũ Chuyên Gia
Ông Dương Minh Triết

Sinh năm: 1981

 

- Chủ tịch HĐQT BIGTALENTS ACADEMY.

- Nhà đào tạo phát triển bản thân (tâm linh) đã lĩnh hội những kiến thức của Minh Sư Patriji, Tiến sĩ Newton học viện PSSA, Thầy Kaya học viện UCM.

- Dương Minh Triết từng là một trong top 100 cán bộ Đoàn Thanh Niên tiêu biểu toàn quốc và cũng là nhà chính trị trẻ của Việt Nam được Trung ương Đoàn công nhận, chiến sỹ thi đua yêu nước 5 năm.

- Đã trực tiếp huấn luyện và đào tạo cho hơn 14.000 cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam. 

 

Ông Nguyễn Đăng Lộc 

Sinh năm: 1981

 

- Giám đốc Marketing của BIGTALENTS ACADEMY 

- Chủ tịch công ty cổ phần đào tạo AFA

- Chủ sáng lập công ty cổ phần dược phẩm Utimar 

- Anh có 15 năm kinh nghiệm kinh doanh ở đất Sài Gòn

- Anh cũng có nhiều năm tư vấn cho các bạn khởi nghiệp kinh doanh tự do và xây dựng hệ thống 

 Đăng bình luận

Gọi cho chúng tôi